Är lasermärkning tillräckligt?

Lasermärkning är den typ av laserbearbetning som även går under namnen lasergravyr eller laseretsning. Det är många som blandar ihop de olika begreppen och tror att de skiljer sig åt, vilket inte är fallet. Lasermärkning används alltså till för att markera olika typer av material genom att bränna bort en yta av denna.

Utbränningen på materialet skapar en kontrast och därmed ett mönster eller en text på materialet, beroende på vad syftet till lasermärkningen är. I industrierna idag så använder man sig främst av lasermärkning för att märka datum eller grafik men även koder av vissa slag förekommer.

Lasermärkning är främst bra att använda på hårda material för att märka dem med information. Även om tekniken gör sig lämplig för de flesta ytor. Det kan t.ex. på plast eller aluminiumburkar vara utgångsdatum eller annat nummer. Som kan vara till användning för att hålla koll på varan.

Lasermärkningsprincipen baseras på en speciell teknik som innebär att energin fokuseras på ett visst område. T.ex. en lampa eller en diod som samlar upp alla energi mellan två motsatta speglar. Detta genererar en kraftig laserstråle som med hjälp av en lins kan öka tätheten på energin. Detta genom att rikta den mot en viss punkt på ett föremål.

Det finns idag många olika företag som använder sig av lasermärkning på olika sätt. De stora etablerade företagen har vanligtvis en specialmaskin i produktionslinan som genomför lasermärkningen. Det finns emellertid även en hel del företag som slutför sina produkter för att sedan låta ett externt företag genomföra lasermärkning på deras bekostnad. Det kan vara ifall då man inte allt för ofta inte behöver lasermarkeringen och därför kanske inte lönt att köpa in denna teknik. Detta är något som verksamheterna grundar på noggranna utförda undersökningar.

Vad kan man använda lasermärkning till?

Vanliga föremål som blir lasermärkta är exempelvis kullager och skärverktyg. De är märkta med text och logotyp för att på så sätt kan man identifiera tillverkare och specifikationerna för verktyget. I dessa fall skulle man kunna använda sig av syrebaserad etsning som teknik för att genomföra märkningen. Lasermärkning är dock mer flexibel och samtidigt en renare process och därför gör den sig mer lämplig i syftet. Fiberlaser bidrar också till väldigt hög precision, vilket kan utnyttjas till fördel på väldigt små föremål som annars kan vara svåra att märka.

Lasermärkning är idag en metod som är väldigt utvecklad och kan användas på de allra flesta ytor och material. I produktionslinjer kräver den metoden knappt något underhåll och kan användas kontaktfritt på metaller, glas, keramik, plast och papper med flera. Märkningen som utförs av lasern blir permanent och lasermaskinen som genomför arbetet arbetar väldigt snabbt och kan fortlöpa under långa produktionspass utan att pausa.

Runt lasermärkningen finns det även företag som arbetar med och säljer tillbehör till olika lasermärkningsmaskiner. Det är bland annat skåp som kan byggas utefter lasern eller rotationsaxel som tillåter märkning med cylindriska föremål. Utöver detta finns det även väldigt många olika objektiv som kan användas till maskinerna och utformar därefter laserstrålen.