penetrationstest

Penetrationstest som håller cyberhoten borta

Genom att göra ett pentest, eller penetrationstest, får du koll på din IT-säkerhet och undviker även cyberattacker. Efter en tid med en värld i pandemi och med ökad digitalisering ökar även cyberhoten. När du tvingas ställa om din verksamhet från kontorsjobb till hemmakontor så ökar även möjligheterna för hackers eller bedragare med finansiella och politiska mål att komma åt känslig information. Genom att utföra ett penetrationstest kan du få koll på hur säker din IT-miljö är och åtgärda de säkerhetsbrister som din verksamhet har. På så vis ligger du steget före hackerattacker och kan undvika bedrägerier. Under pandemin har såväl privatpersoner som företag och olika organisationer rapporterat in en ökad mängd bedrägeriförsök. Privat kan det gälla försök till att komma åt BankID eller phishingattacker och företagsmässigt olika sorters hackerförsök eller cyberattack. Att cyber- och IT-säkerheten hotas under rådande pandemitider är egentligen inget ovanligt. Kriminella ser nämligen ett bättre läge för dem att utnyttja privatpersoners oro och företags sårbarhet i och med omställning till digitala kontor.

Vad är ett penetrationstest?

Ett penetrationstest är ett slags sårbarhetstest som utförs av specialister på dataintrång samt IT-säkerhet. Det är helt sonika en planerad och säker hackerattack mot dina system för att se hur långt in i organisationen en utomstående kan komma. Genom att låta IT-specialister, eller kanske rent ut av godhjärtade hackers, identifiera och verifiera er IT-miljös svaga punkter kan du också, under kontrollerade former, hitta tillvägagångssätt. Men även metoder som eventuella hackers eller angripare med politisk eller finansiell agenda använder. Ett penetrationstest hjälper även den egna organisationen att själva upptäcka och lokalisera dataintrång i framtiden. Samt hur organisationen ska agera. När du låter experter utföra ett pentest kommer du få ett verktyg som ditt företagsledningen och styrelsen kan ta hjälp av för att planera IT-avdelningens kommande arbete. Så att ditt företag hela tiden är säkrat mot dataintrång och olägenheter. 

Varför bör du göra ett pentest?

I och med pandemin så har distansarbetet ökat, därför kan det vara högaktuellt att göra ett pentest. När många sitter hemma eller på andra platser än kontoret ändras också vanor och beteenden. I en hemmiljö är du mer van vid att surfa fritt på dina enheter och har inte samma säkerhetstänk. Då blir det lätt att du använder din jobbdator till att surfa runt utanför arbetstid. Det kanske också kommer till många olika kommunikationsvägar när dina medarbetare tvingas till att kommunicera via olika chatt-funktioner och programvaror. En fil laddas upp och hämtas hem. Känslig information så som lösenord och andra uppgifter lämnas ut via skriftlig kommunikation. Möten sker digitalt i stället för mellan fyra väggar i en säker mötesmiljö. Ett pentest är ett utmärkt sätt att undersöka om dina medarbetares datorer säkra nog för att klara phishingattacker eller intrång. Nätverkssäkerheten är ofta begränsad när du inte arbetar från kontoret (eller har en miljö som är uppsatt sen tidigare för distansarbete). Ibland kan det även hända att den saknas, speciellt i lägen då du och dina medarbetare snabbt måste ställa om från kontor till hemmakontor och du inte har företagets skalskydd eller en tillgänglig IT-avdelning att fråga om hjälp på samma sätt som tidigare. 

Hur går ett penetrationstest till?

När du beställer ett jobb gällande penetrationstester så kan du låta experter utföra det i olika nivåer. Beroende på hur mycket tid och till vilken kostnad du vill göra penetrationstestet. Antingen låter du hackerexperter ha tillgång till en del av systemet alternativt att du utgår från en befintlig användare i dina system för att utföra penetrationstestet. Du kan också låta pentestexperter starta från noll. Då tillåter du ingen åtkomst eller information innan testet startar. Detta är ett omfattande test som tar tid. Men du får då ett kvitto på hur lätt eller svårt det är för någon utomstående att göra intrång i din IT-miljö. 

Pentest eller sårbarhetsskanning?

Penetrationstest är det steg som följer efter att du har gjort en sårbarhetsskanning. Ett sårbarhetsskanningsverktyg ser till helheten och hittar sårbarheterna i din organisation, medan ett penetrationstest använder de sårbarheterna som hittats till att utvärdera risknivån för din organisation.