pellets i göteborg

Är pellets effektivast i göteborg?

Pellets är ett kort cylindriskt stycke som främst är avsett för eldning. Därav kallas pellets ofta för bränslepellets eftersom det går at utvinna energi från eldningen av pellets. I Göteborg har bränslepellets på senare tid blivit ett bra alternativ för att utvinna energi.

Pellets

Pellets består av sågspån och den naturliga substansen lignin som binder ihop sågspånet på ett mycket bra sätt.

Göteborg är en stad som tänker mycket på miljön och att inte ha ett för stort utsläpp av miljöfarliga avgaser. Pellets är en typ av bränsle som är mycket miljövänlig och består av naturliga råvaror och substanser. För en vanlig användare av pellets ligger förbrukningen på cirka 2 ton per säsong. Ofta sker det mesta av förbrukningen under vintermånaderna eftersom behovet är som störst då.

Fördel

Vidare är en stor fördel med pellets att den är billigare än el och olja. Man brukar kunna räkna på hur mycket energi man kan utvinna av sina bränslepellets genom att kolla på hur stor fukthalt träbitarna innehåller. I Sverige är det vanligt att pellets ligger omkring 8 till 10% fukthalt medans det i USA och Kanada finns pellets som innehåller en fukthalt ner mot 5%. Ju mindre fukthalten är i bränslepelletsen, desto större blir energiutvinningen.

I Göteborg kan du hitta Pellets i många olika storlekar. Längden och storleken på pelletsen har betydelse för själva eldningen. Kaminer kan vara fabriksinställda för att passa en viss pelletsdimension, exempelvis 6 millimeters. Man bör alltid kontrollera med sin återförsäljare för att få tips och råd med en justering av kaminen. Ifall man vill byta till större eller mindre pellets. Korta pellets brukar ge en mer jämn och effektiv förbränning medan långa träpellets med varierande längder ger en sämre prestanda.

Förvara

Att förvara pellets i Göteborg är inga problem eftersom fukthalten i bitarna är så låg att svampar och bakterier inte är aktiva. Därför kan du förvara och lagra materialet under en väldigt lång tid utan att förlora effekten eller utsättas för några hälsorisker. Det finns pellets i olika kvalitéer och prisklasser, det rekommenderas dock att välja en pellets med högre kvalité eftersom det i längden kan bidra till billigare driftkostnader då det går att utvinna mer energi av de bättre pelletsbitarna.

Det som behövs för att elda med träpellets är en så kallad pelletsbrännare, pelletspanna eller pelletskamin. För att välja vilken typ av uppvärmare du ska ha om du befinner dig i området kring Göteborg bestäms oftast efter hur din uppvärmning ser ut i nuläget. Något som är viktigt att tänka på är att utrustningen du införskaffar bör vara P-märkt. Att utrustningen är P-märkt innebär helt enkelt att de är certifierade och granskade av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). Ibland kan det krävas bygglov för att installera ett nytt uppvärmningssystem i Göteborg och det rekommenderas starkt att kolla upp detta innan man påbörjar installationen.

Priset för pelletsuppvärmning varierar men är mycket billigare än både olja och elvärme. I vissa fall är det även billigare än bergvärme. Man brukar säga att priset för pelletsuppvärmning idag ligger på omkring 60 öre per kilowattimme värme.

Vi kan konstatera att om man bor i Göteborg är Pellets ett väldigt effektivt och miljövänligt alternativ.