Snöröjning Stockholm

Stockholm:are och snöröjning?

Sverige är ett stort och avlångt land som har turen att genomgå alla olika årstider under ett år. Huvudstaden i Sverige heter Stockholm och är en stad som har över en miljon invånare. Vid större snöfall är det därför ytterst viktigt att snöröjningen i Stockholm fungerar smärtfritt. I Stockholm så kan LEJA hjälpa dig.

Det är många personer som dagligen rör sig på Stockholms gator och behöver komma fram till sina arbeten oavsett om det är snö på vägarna eller ej. Även kollektivtrafiken är känslig för snö både pendeltågen och bussarna måste kunna köras även om det har snöat.

Snöröjning

Snöröjning kan även kallas för skottning eller plogning. Att röja snö kan göras på olika sätt. Det är vanligt att man använder sig av fordon som är byggda för att kunna skotta eller ploga bort snö. Det finns fordon som är byggda enbart för detta ändamål. Men det finns även möjlighet att koppla på en plog på traktorer, lastbilar och hjullastare. Ibland kan man även se fyrhjulingar köra runt och skotta snö i Stockholm. Det är ett mycket smidigt sätt att utföra snöröjning på gator och vägar som är väldigt smala. Exempelvis lämpar sig en fyrhjuling mycket bra för snöskottning av trottoarer och cykelbanor.

Det finns ungefär 3600 gator i Stockholm. När det kommer en stor mängd snö krävs det väldigt många personer för att snabbt röja undan snön. Så att samhällsfunktionerna fungerar som vanligt. Många av kommunens anställda arbetar med att skotta snö under de dagar som det krävs under vinterhalvåret. För att klara av det stora behovet av snöröjning så finns det även ett antal personer som arbetar på jour. De kan rycka in och skott snö vid behov. Ibland har personerna egna traktorer med tillhörande plog. Eller också har de möjlighet att köra något av de fordon som kommunen har.

Glöm inte bort

Vad som är viktigt att man inte glömmer bort vid snöröjning i Stockholm är att även skotta bort snö från taket på byggnader. Det kan utgöra en direkt fara för personer som befinner sig nedanför i närheten av byggnaden om det trillar ner stora snöblock när det börjar töa. Även istappar måste slås bort så att de inte finns en risk att de trillar ner på marken och utgör en fara i sig. Riktigt stora mängder med snö på ett tak blir också väldigt tungt. Det kan i värsta fall leda till skador på taket som exempelvis att det går sönder eller att det uppstår någon form av läckage. Därför är det viktigt att det även sker snöröjning på taken i Stockholm när man märker att det har lagt sig väldigt mycket snö på byggnaderna.

Om man är villaägare i Sverige kanske man är van vid att man måste skotta bort snö på trottoaren utanför sitt hus. Det är något som de flesta villaägare måste göra i de flesta av Sveriges kommuner. Dock är Stockholm ett undantag, där är det kommunen som ansvarar för snöröjningen utanför villan. Om man är fastighetsägare för ett lägenhetshus är det dock viktigt att man skottar och även sandar eller saltar vid behov för att ingen av de boende ska halka och skada sig på grund av is eller snö.