glasmonter och glas som utstallning

Glasmonter som showcaseprodukt

Glasmonter har väldigt många användningsområden och man kan finna dessa lite vart som helst. Syftet med en glasmonter är att placera föremål på dem som man vill belysa. Det är därför det är vanligt att man stöter på dessa på mässor, event, museum eller på något företagskontor.

Även butiker väljer att använda sig av glasmonter i många fall för att tydliggöra vissa produkter som de säljer. Det kan exempelvis vara så att det är något nytt i butiken eller att det är något i en exklusiv utgåva som endast finns i något exemplar. Eftersom att en glasmonter vanligtvis är helt i glas så får man en tydlig syn på föremålet och därmed drar det lätt till sig uppmärksamhet.

Glasmontrar

Större mer exklusiva glasmonter säljs i speciella butiker och man kan även få de specialtillverkade. Dessa är dock ganska dyra om man jämför med den standard montrar som finns på exempelvis Ikea. De billiga montrarna utgör precis samma funktion bara att de är av sämre kvalité och kan vara något fulare. Det finns dock väldigt exklusiva glasmontrar i de specialbutiker som tillhandahåller dessa. I vissa fall kan de vara utrustade med spotlights och andra ljussättningar för att på ytterligare sätt dra uppmärksamhet till produkterna innanför montern.

Värnamo Sliperi & Glasmästeri tillverkar glasmontrar i alla former. De hjälper till med specialbeställningar och är experter på alla typer av showcaseprodukter. När du letar efter en glasmonter för att ställa ut på mässor eller om du vill ha en snygg monter hemma så är Värnamo Sliper & Glasmästeri dit du ska vända dig till!

Hyllorna

Vanligt förekommande bland glasmontrar är att de glashyllor som finns med är flyttbara. Detta underlättar placeringen av önskade föremål ifall de exempelvis skulle vara större än mellanrummet mellan glashyllorna från början. Andra egenskaper som glasmonter kan ha är att de kan ha tillgång till hjul. På så sätt blir glasmontern mobil och man kan flytta på den mycket lättare. Dock är det inte vanligt att de större och finare montrarna har hjul. Något dessa finare glasmontrar dock brukar ha är ett lås av ett slag. I de allra flesta fallen så är låset inbyggt i montern och där med behöver man inte tänka på att fixa eget hänglås eller liknande.

Glasmontrar som innehåller produkter av väldigt högt värde är i vissa fall skottsäkra. Detta kan exempelvis vara på museum med väldigt känsliga och ovanliga objekt finns. Det kan också vara så att vapenhandlare har skottsäkra glasmontrar, i vilken de har i mer värdefulla vapen och annat som kan tänkas visas upp.

Andra glasmontrar

En glasmonter kan ha andra benämningar; vitrinskåp, glasvitrin eller showcase är egentligen samma typ av produkt men som ibland går under andra namn. De har alla gemensamt att de har härdat säkerhetsglas för bättre hållbarhet samt hyllor att placera produkterna på. De har i nästan alla fall också en ram i trä, som kan vara av olika träslag. Detta bidrar till kvalité på produkten och därmed påverkar den även slutpriset på produkten.

Privatpersoner som väljer att köpa in en glasmonter till sitt hem är inte heller en helt ovanlig syn. Det används främst för att exponera sina mest värdefulla produkter, vilket för en privatperson i vanliga fall är utmärkelser denna fått ta del av. Det kan även vara så att ifall man tidigare har haft en sportbakgrund att den innehåller medaljer eller andra priser denna fått ta del av.