Mobilkran monterad

Vad kan man inte lyfta med en mobilkran?

Mobilkranar finns i många olika utseenden och med olika preferenser. Vissa mobilkranar klarar av att lyfta över 300 ton. Medan andra, mer mobila mobilkranar inte klarar av alls så mycket. Det finns även mobilkranar med varierande bomlängd och lyfthöjd. Eftersom det finns så pass många olika mobilkranar kan man nästan lyfta vad som helst med en sådan. Det finns även de mobilkranar som klarar av att arbete i väldigt trånga utrymmen exempelvis nära en annan byggnad. Det förekommer även en hel del mobilkranar som är radiostyrda. Då kan man fråga sig, vad kan man inte lyfta med en mobilkran?

Då kan man fråga sig, vad kan man inte lyfta med en mobilkran?

Mobilkran

Mobilkranar används vanligen för att lyfta material vid konstruktioner av exempelvis byggnader. Genom att lasta på och av materialet genom mobilkranen så kan man på ett effektivt sätt utföra detta arbete. Fördelen med en mobilkran i jämförelse med andra typer av kranar är precis som namnet föreställer. Att de är mobila. Andra typer av kranar måste installeras på arbetsplatsen och därför är de svårare att förflytta. Vid behov av en mobilkran kan man enkelt ta sig till arbetsplatsen med den för att genomföra arbetet. Det är inte mycket man inte kan lyfta med en mobilkran i dessa sammanhang.

Vid användning av mobilkran är säkerheten väldigt viktig. Eftersom det är ett väldigt kraftfullt arbetsredskap så kan den skapa stora skador på både människor men även byggnader. Det är därför väldigt viktigt att man använder sig av den på rätt sätt. Det finns idag stora krav på mobilkranföraren vad gäller kunskaper och omdöme. I Sverige tog mobilkranföreningen 1984 fram en säkerhetsguide för att säkerställa användningen av mobilkranen. Denna policy är något som förarna har som grund i användningen av dessa fordon.

Användning

Det man använder en mobilkran till är som sagt att lyfta tyngre material på byggplatserna. Genom att lyfta på det tunga materialet kan man transportera det på ett väldigt smidigt och effektivt sätt. Främst till högre höjder där arbetar är beredda på att ta emot det. Det är viktigt att man har ett bra samspel med varandra. De som arbetar på byggnaden för en ständig kommunikation med kranföraren om vad som behövs och när. Mobilkranar är även användbara vid installation av tornkran eller annan utrustning som kan behövas på arbetsplatsen. Föraren av mobilkranen är därför en viktig medspelare. Utan en duktig kranförare så kan inte arbetet på en byggplats ske på önskvärt sätt.

När man frågar sig vad man inte kan lyfta med en mobilkran är svaret inte lätt att sätta fingret på. Idag finns mobilkranar med kapacitet nog att klara av det arbetsplatserna efterfrågar. Det är därför sällan som det är några problem. I och med den kontinuerliga utvecklingen av kranarna så uppstår än mindre problem med detta. Materialet är oftast i mindre delar som inte är några problem att transportera. Dock kan detta behövas ske i flera olika omgångar. Detta är bra att man gör på det sättet eftersom det blir en säkrare process. Dessutom minskar det risken för skador.