barn

Barngrindar är faktiskt viktigt!

Barngrind är en viktig säkerhetsåtgärd att tillämpa i flera delar av huset. Detta för att säkerställa att barnen inte skadar sig i exempelvis den öppna elden. Eller att de ramlar ner för trappan. Barngrind är därför en försäkring som finns för relativt billiga summor att inhandla. Beroende på kvalité och vad för typ av barngrind det är visserligen.

Så fort barnen har lärt sig att gå så tar det inte lång tid innan de lär sig springa. I samband med detta blir de allt trotsigare och vill testa på allting. Att ramla ner för en trappa i huset kan innebära onödiga skador som man gärna vill undvika.

 Säkerhetsgrindar

Barngrind är ett generellt ord för alla slags säkerhetsgrindar som finns i samband med barnen. Det är vanligast tillämpat i hushåll med trappor. Detta för att barnen inte själva ska kunna ta sig upp eller ner på dessa. Främst för att trappor inte är anpassade för barn. De lätt kan skada sig genom att snubbla om kull på dessa. Det är därför viktigt att under de mindre åldrarna, lyfta barnen upp och ner för trapporna tills de vuxit upp.

Jeltec är en av Sveriges ledande distributörer på bland annat barngrindar. Vi frågade dom lite hur marknaden såg ut i dagsläget och det var mycket intressant. Marknaden var lovande och det fanns mycket goda utvecklings möjligheter. Barngrind finns emellertid i andra utformningar också. Idag finner man barngrindar på väldigt många olika användningsområden. Det är till och med förekommande att man köper in en lekhage som är helt omsluten av grindar. Därmed också klassas som en barngrind. Detta kan vara nödvändigt att ha. Ifall man vill säkerställa sig att barnen inte kommer att kunna röra sig ifrån denna plats. Eller ifall det finns mycket känsliga grejer runt om kring som man inte vill att barnen ska kunna röra.

Placeringar

En annan viktig säkerhetsgrind för barnen är den som är runt den öppna spisen. Barn är väldigt nyfikna av sig och drar sig lätt till saker som sticker ut. En öppen låga kan locka barnets intresse. Kommer barnet i närheten av den så kan ungen åta sig skador som man helst undviker. Säkerhetsgrindar runt den öppna spisen eller kaminen är då det ultimata redskapet för att försäkra sig om att barnet inte kommer i närheten av elden. Kamingrind är något som denna säkerhetsgrind även kallas för och finns i många olika utföranden och utseenden. De finns de som är anpassade för kaminer i hörn men även de som står längs en vägg. Gemensamt för alla dessa grindar är att de har en grindöppning så att man själv kan komma fram till kaminen utan att behöva ta bort hela grinden.

Säkerhetsgrind eller barngrind finns även för grillen som man kan ha på verandan. Den fungerar liknande kamingrinden och genom att använda sig av denna så säkerställer man att barnet inte kommer i närheten av elden och drar på sig skador. Det är väldigt viktigt att man tänker på barnets bästa under uppväxten och tillämpar dessa olika försäkringar på nödvändigt sätt. Barn som inte vuxit upp ännu tänker inte likadant som uppvuxna människor och därför måste man se till att tänka på barnens säkerhet under uppväxten för att inte de ska skada sig.